Thông Tin Tài Khoản

Ngày 04/08/2016

                                   

Tên người nhận : NGUYỄN THANH HIẾU
Tài Khoản          : 10622613264018 Ngân Hàng Techcombank _chi nhánh Âu Cơ
Nội dung : Gửi tiền mua hàng  ...........

                                                       

Tên người nhận : TRẦN THỊ THÙY LINH
Tài Khoản      : 0251002045247   Ngân Hàng Vietcombank _ chi nhánh BìnhTây
Nội dung : Gửi tiền mua hàng  ............

 
                                  
 
Tên người nhận : TRẦN THỊ THÙY LINH
Tài Khoản      : 0101530351   Ngân Hàng Đông Á -  TP.HCM
Nội dung : Gửi tiền mua hàng  ............

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm hot