CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Ngày 26/10/2016

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

ĐỒ CHƠI là món đặc thù là hàng (KHÔNG ĐỔI TRẢ )  Khi mua hàng thì khách hàng sẻ được kiểm tra hàng trực tiếp tại cửa hàng .

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm hot